Servicios

PRIMERA CONVOCATÒRIA  (TERMINI DE SOL·LICITUD TANCAT)

RESOLUCIÓ DE LES AJUDES PARÈNTESI Pla Resistir.  Ajudes aprovades, excloses i beneficiaris que han d'aportar documentació Document

BASES AJUDES PARÈNTESI DEL PLA RESISTIR (MODIFICADES per Decret 2021-0679, de 10 de març) Document

CONVOCATÒRIA AJUDES PARÈNTESI DEL PLA RESISTIRDocument

TERMINI DE SOL·LICITUD

ENLLAÇ A LA SEU ELECTRÒNICA Sol·licitud: Enllaç

ENLLAÇ A LA SEU ELECTRÒNICA Aportar documentació: Enllaç

SOL·LICITUTS Ò TRÀMITS PRESENCIALS: (Només Persones físiques); Prèvia obtenció de Cita prèvia al telèfon: 964402169

IMPRESOS I MODELS DE SOL·LICITUD:

01 Instància ajudes Parèntesi

02 Manteniment de tercers

03 Compte justificatiu

04 Autorització representació

05 Declaració ajudes de minimis 

CONSULTA SI HAS SIGUT BENEFICIARI D'AJUDES MINIMIS ACÍ

MES INFORMACIÒ:

Telèfon: 964402169

Correu electrònic: ajudesparentesi@vinaros.es

Consulta el Codi Equivalent de CNAE amb el teu codi de IAE en el Link de la Agència Tributària.

CNAE Descripció Activitats Beneficiàries (Annex II Decret llei 1/2021) Document

PREGUNTES FREQÜENTS:  Document