Servicios

BASES I CONVOCATÒRIA AJUDES VINARÒS REACTIVA  Document

TERMINI DE SOL·LICITUD  Del 3 fins al 14 de maig (amdòs inclosos)

ENLLAÇ A LA SEU ELECTRÒNICA Sol·licitud

SOL·LICITUDS Ò TRÀMITS PRESENCIALS: (Només Persones físiques); Prèvia obtenció de Cita prèvia al telèfon: 964402169

IMPRESOS I MODELS DE SOL·LICITUD (Signar tots els impresos)

01. Instáncia ajudes Vinarós Reactiva

02 Manteniment de tercers

03. Compte justificatiu

04 Autorització per a realitzar tràmits electrònics

05 Declaració d'ajudes minimis

ACTIVITATS BENEFICIÀRIES. Consulta IAE

CONSULTA SI HAS SIGUT BENEFICIARI D'AJUDES MINIMIS ACÍ

MÉS INFORMACIÓ:

Telèfon: 964402169

Correu electrònic: ajudesreactiva@vinaros.es