Servicios

Els programes mixtes d'ocupació i formació, subvencionats per SERVEF i cofinançats pel Fons Social Europeu, són programes que tenen com a objecte millorar l'ocupabilitat de les persones desocupades, per mitjà de la realització d'obres o serveis d'interés general i social que possibiliten a  l'alumnat treballador la realització d'un treball que, junt amb la formació professional rebuda, millore la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral.

TALLERS D'OCUPACIÓ

Dirigit a persones desocupades inscrites al SERVEF
Taller d'ocupació Vinaròs Renova
Duració: Desembre 2017 - Desembre 2018

  • EOCB0209 Operacions auxiliars d'acabats rígids i d'urbanització (N1) i  EOCB0211 Paviments d'obra d'urbanització (N2) 

 ESCOLES D'OCUPACIÓ

Dirigit a persones aturades amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables.

Escola d'ocupació Et Formem Vinaròs

Primera Etapa: Desembre 2017 - Abril 2018

  • AGAJ0108 Activitats auxiliars de floristeria (N1)  
  • AGAO0108 Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria (N1)

Segona etapa: Abril 2018 - Abril 2019

  • AGAJ0110 Activitats de floristeria (N2) i AGAJ0208 Art floral i gestió de les activitats de floristeria (N3)
  • AGAO0208 Instal·lació i manteniment de zones verdes (N2) i AGAO0308 Jardineria i restauració del paisatge (N3)