Servicios

ESTUDI "NECESSITATS FORMATIVES I DE CONTRACTACIÓ"

Després d'enquestar al 2016 unes 400 empreses de la localitat i pobles propers, vam realitzar l'estudi "Necessitats formatives i de contractació", a través de la Cambra de Comerç de Castelló, amb l'objectiu d'identificar les necessitats formatives i de contractació de personal i les que es preveuen a curt termini a Vinaròs i el seu àrea d'influència.

 

Això ens permet dissenyar una estratègia formativa i d'ocupació basada en informació actualitzada de les necessitats de les empreses de diversos sectors i adaptada a les necessitats i a les seues perspectives d'incorporació de personal.