Servicios

Al 2016 vam iniciar el Pacte Territorial per l'Ocupació Maestrat Litoral, del qual formen part els municipis de Vinaròs, Benicarló, Peníscola, Alcalà de Xivert, Sant Jordi, Santa Magdalena de Pulpís, Sant Rafel i Càlig, a més del SERVEF i de les organitzacions sindicals CCOO i UGT.

OBJECTIUS DE L'ACORD

1. Conèixer la realitat socioeconòmica de la zona, situació i tendències del mercat de treball, les noves oportunitats per a la creació d'ocupació, les mancances i necessitats per a la creació i desenvolupament de les empreses i les millors pràctiques per a la inserció laboral dels col·lectius més desfavorits.
2. Coordinar les diverses polítiques i programes de formació i promoció de l'ocupació de les entitats signatàries per a millorar l'eficiència i afavorir la sinergia dels recursos públics i privats a ells destinats.
3. Dissenyar, planificar i engegar tot tipus d'accions, programes i projectes conjunts dirigits a la creació d'ocupació, a la inserció laboral de les persones aturades, al foment de la iniciativa empresarial i al desenvolupament de les xicotetes i mitjanes empreses dels municipis afectats.
4. Compartir metodologies d'intervenció, experiències i recursos per a la creació d'ocupació, així com la informació disponible sobre els sectors econòmics i el mercat de treball.
5. Promocionar, en l'àmbit del territori afectat, els diferents programes, línies d'acció i ajudes de les diferents administracions i/o entitats per a la creació d'ocupació, adaptació de les empreses, persones treballadores, la innovació i el desenvolupament empresarial basat en el coneixement.
6. Generar noves ocupacions i consolidar els existents mitjançant la millora de la qualitat de l'ocupació i l'estabilitat laboral, reduint la contractació temporal.
7. Fomentar l'esperit empresarial i l'aprenentatge continu, prestant especial atenció a l'economia social, atraient principalment a aquelles persones que tradicionalment no participen en l'activitat empresarial o que pateixen especials dificultats per a la seua integració en el mercat laboral.