Servicios

Els programes mixtes d'ocupació i formació, subvencionats per LABORA i cofinançats pel Fons Social Europeu, són programes que tenen com a objecte millorar l'ocupabilitat de les persones desocupades, per mitjà de la realització d'obres o serveis d'interés general i social que possibiliten a  l'alumnat treballador la realització d'un treball que, junt amb la formació professional rebuda, millore la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral.

TALLERS D'OCUPACIÓ

 • Taller d'Ocupació Treballem Iguals (FINALITZAT)
  • ADGG0408 Operacions auxiliars de serveis administratius i generals
  • ADGG0208 Activitats administratives en relació amb el client

 

 • Taller d'Ocupació Vinaròs Accessible II (FINALITZAT)
  • EOCB0209 Operacions auxiliars d'acabats rígids i d'urbanització 
  • EOCB0211 Paviments i acabats d'obra i urbanització

Procés selecció

Personal directiu i docent. Termini presentació instàncies 5 dies hàbils des del dia seguënt publicació anunci en seu electrònica Ajutnament 

Bases de selecció personal

Sol·licitud

Curriculum 

 

 • Taller d'Ocupació Vinaròs Accessible (FINALITZAT)
  • EOCB0209 Operacions auxiliars d'acabats rígids i d'urbanització 
  • EOCB0211 Paviments i acabats d'obra i urbanització

 

 • Taller d'Ocupació i Formació T'AVALEM VINARÒS INNOVAWEB (FINALITZAT)
  • IFCD0110 Confecció i publicació de pàgines web

Procés de selecció

Personal directiu i docent. Termini presentació instàncies 5 dies hàbils des del dia següent publicació anunci en seu electrònica Ajuntament

Bases de selecció personal

Anunci

Accés web Labora per a descarregar impresos (sol·licitud i autobaremació)

Accés seu electrònica Ajuntament per a presentar instància 

 

Alumnat Treballador: Les persones interessades en participar com a alumnat treballador en este taller han de tindre 16 anys o més i ser menors de 30 anys i  han d'estar inscrites com a demandants d'ocupació en l'Espai Labora, en l'ocupació d'Analista, programadors, dissenyadors web i multimèdia. 

Bases de selecció Alumnat

 

 • Taller d'Ocupació Vinaròs Accessible (FINALITZAT)

Procés selecció 

Personal directiu i docent. Termini presentació instàncies 5 dies hàbils des del dia següent publicació anunci en seu electrònica Ajuntament 

Bases de selecció personal

Anunci

Instància 

Curriculum

Acreditació capacitació docent

 

Alumnat Treballador: Les persones interessades en participar com a alumnat treballador en este taller han de tindre 18 anys o més i han d'estar inscrites com a demandants no ocupades o en millora d'ocupació en l'Espai Labora, en les ocupacións d'obra o paleta. 

Bases de selecció alumnat

 

Descripció:

Durant 12 mesos, 10 alumnes-treballadors majors de 18 anys reben formació teòrico-pràctica, en les especialitats formatives Operacions auxiliars d'acabats rígids i d'urbanització (nivell 1), Paviments i obra d'urbanització (nivell 2).

Objecte d'actuació: millora de l'accessibilitat del municipi amb l'adequació de les voreres, passos de vianants i escocells per a facilitar el pas per a persones amb mobilitat reduïda.

 

 • Taller d'Ocupació Vinaròs 20: Desembre 2019 - Desembre 2020 ( PROGRAMA FINALITZAT)

Durant 12 mesos, 20 alumnes-treballadors majors de vint-i-cinc anys reben formació teòrico-pràctica, en les especialitats formatives Operacions auxiliars d'acabats rígids i d'urbanització (nivell 1), Paviments i obra d'urbanització (nivell 2), Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria (nivell 1) i Instal·lació i manteniments de jardins i zones verdes (nivell 2).

En aquests mesos, a més d'obtenir els certificats de professionalitat, en la pràctica executaran l'obra d'ampliació del cementiri municipal.

 

ESCOLES D'OCUPACIÓ

Dirigit a persones desocupades amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables.

 • Escola d'ocupació Et Formem Vinaròs 2020. (FINALITZAT)
  • Nou procés de selecció Personal Docent especialitat. Anunci
  • Bases generals: Bases
  • Sol·licitud per a participar: Sol·licitud
  • Curriculum Vitae Et Formem: Curriculum
  • Rectificació de l'Anunci noo procés selecció Personal Docent especialitat Anunci

Termini presentació instàncies: del 18 al 22 d'octubre de 2021

Ampliació termini presentació instàncies: del 28 d'octubre al 4 de novembre de 2021

 • Escola d'ocupació Et Formem Vinaròs 2019-2020 (FINALITZAT)

Primera Etapa: Maig 2019 - Novembre 2020

AGAJ0108 Activitats auxiliars de floristeria (N1)

AGAX0208: Activitats auxiliars en agricultura (N1)

Segona Etapa: Desembre 2019 - Novembre 2020

AGAO0208 Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes (N2) i AGAO0308 Jardineria i restauració del paisatge (N3)

AGAU0108 Agricultura ecològica (N2) i AGAU0210 Gestió de la producció de llavors i plantes en viver (N3)