Servicios

PLA D'OCUPACIÓ (DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ)

Programa de contractació temporal de persones en situació de desocupació per a la realització d'obres i serveis d'interés general i social.

 • Pla d'Ocupació 2021 (Finalitzat)
 • Pla d'Ocupació 2022 (Finalitzat)
 • Pla d'Ocupació 2023 (En procés):

L'Ajuntament de Vinaròs contractarà a través del Pla d'Ocupació de Diputació de Castelló una persona desocupada durant 3 mesos en l'ocupació de TRACTORISTA.

Per a participar en el procés de selecció has de complir els següents requisits: Estar inscrit/a com a demandant d'ocupació en l'Espai Labora Tindre la teua demanda actualizada i sol·licitada l'ocupació de TRACTORISTA, codi LABORA 8321. Disposar del carnet de conduir B. Tindre el títol de Graduat Escolar o equivalent.

 

AVALEM JOVES PLUS (LABORA)

PUBLICITAT SUBVENCIONS EMPUJU / EMCUJU

  EMPUJU. Programa de subvencions d'ocupació destinades a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020

  • EMPUJU 2020 (Finalitzat)
  • EMPUJU 2021 (Finalitzat)
  • EMPUJU 2022: (Finalitzat)
  • EMPUJU 2023 (En procés)

  EMPUJU PROGRAMA DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ PER A PERSONES MENORS DE 30 ANYS L'Ajuntament de Vinaròs contractarà durant 1 any i a jornada completa, 4 persones inscrites com a demandants d'ocupació en l'Espai LABORA en les següents ocupacions:

  1. Agent de Desenvolupament Turístic, codi LABORA 26301011 o Tècnic en Publicitat i Relacions Públiques, codi LABORA 26511049. Imprescindible titulació de Grau en Turisme o Grau en Publicitat i Relacions Públiques.

  2.Tècnic en Publicitat i Relacions Públiques, codi LABORA 26511049; Periodista, codi 29221044; Tècnic Superior en Publicitat i Relacions Públiques, en general, codi LABORA 26521015; Gestor de xarxes socials, codi LABORA 26511085. Imprescindible CFGS Marketing i Publicitat.

  3. Tècnic en Sistemes Microinformàtics, codi LABORA 38121023. Imprescindible CFGM Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes.

  4. Tècnic en prevenció de riscos laborals i salut ambiental, codi LABORA 3326 ó Tècnic en seguretat i salut en el treball. Imprescindible CFGS en Prevenció de riscos laborals. 

  REQUISITS DE LES PERSONES CANDIDATES: 1. Ser menor de 30 anys i tindre alguna de les titulacions indicades 2. Estar inscrits en l'Espai LABORA amb la demanda actualitzada 3. Tindre sol·licitada alguna de les Ocupacions indicades i finalitzats els estudis que s'indiquen per a cada ocupació 4. Estar inscrit/a en Garantia Juvenil. 

  COM ACTUALITZAR LA DEMANDA Les persones interessades que ja estiguen inscrites en l'espai LABORA i desitgen incorporar les ocupacions esmentades a la seua demanda o actualitzar la seua formació, ho poden fer com s'indica en el següent vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=9wsCsGqOY3Y

   EMCUJU. Programa de subvencions d'ocupació destinades a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020

   • EMCUJU 2019 (Finalitzat)

    

   AVALEM EXPERIÈNCIA (LABORA)

   EXPLUS. Programa de subvencions d'ocupació per a la contractació de persones desocupades d'almenys 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana

   • EXPLUS 2022 (Finalitzat)
   • EXPLUS 2023 (En procés)

   PROGRAMA DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ PER A PERSONES MAJORS DE 29 ANYS. L'Ajuntament de Vinaròs contractarà durant 1 any i a jornada completa, 4 persones inscrites com a demandants d'ocupació en l'Espai LABORA en les següents ocupacions:

   1. Arquitecte/a, codi LABORA 24511016 o arquitecte/a tècnic/a, codi LABORA 24811013. Imprescindible titulació d’arquitecte tècnic o grau en enginyeria de l'edificació

   2. Empleat/empleada o tècnic/a administratiu/va. Codi LABORA 43091029 ó 36131039 Imprescindible CFGM Tècnic/a en Gestió Administrativa o CFGS Tècnic/a Superior en Administració i Finances o Superior en Assistència a la Direcció.
    

   REQUISITS DE LES PERSONES CANDIDATES: 1. Tindre o ser major de 30 anys i tindre alguna de les titulacions indicades 2. Estar inscrits en l'Espai LABORA amb la demanda actualitzada 3. Tindre sol·licitada alguna de les Ocupacions indicades i finalitzats els estudis que s'indiquen per a cada ocupació.

    

   INICIATIVA SOCIAL (LABORA)

   Logo

    

    


    

   EMDISC 2023. Programa de subvencions destinades a la contractació de persones desocupades amb discapacitat, en col·laboració amb corporacions locals (Avalem capacitats).

   L'Ajuntament de Vinaròs contractarà durant 9 mesos i a jornada completa, 3 persones inscrites com a demandants de feina en l'Espai LABORA.

   Empleat/empleada o tècnic/a adminsitratiu/va. Codi LABORA 43091029 ó 36131039. Imprescindible CFGM Tècnic/a en Gestió Administrativa o CFGS Tècnic/a Superior en Administració i Finances o Superior en Assistència a la Direcció.

   REQUISITS DE LES PERSONES CANDIDATES: 1. Tindre 18 anys o més i alguna de les titulacions indicades 2. Estar inscrits en l'Espai LABORA amb la demanda actualitzada 3. Tindre sol·licitada alguna de les Ocupacions indicades i finalitzats els estudis que s'indiquen per a cada ocupació.

   COM ACTUALITZAR LA DEMANDA Les persones interessades que ja estiguen inscrites en l'espai LABORA i desitgen incorporar les ocupacions esmentades a la seua demanda o actualitzar la seua formació, ho poden fer com s'indica en el següent vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=YKszlqrZK7Y

   EPLAYA 2021 (Finalitzat)

   EMCORP. Programa de subvencions destinades a la contractació de persones en situació de desocupació de com a mínim 30 anys d'edat en col·laboració amb les corporacions locals

   • EMCORP 2020 (Finalitzat)
   • EMCORP 2021 (Finalitzat)

   EMCORD. Programa de subvencions destinades a la contractació de persones en situació de desocupació de llarga durada en col·laboració amb les corporacions locals

   • EMCORD 2017 (Finalitzat)
   • EMCORD 2018 (Finalitzat)