Servicios

Els programes mixtes d'ocupació i formació, subvencionats per LABORA i cofinançats pel Fons Social Europeu, són programes que tenen com a objecte millorar l'ocupabilitat de les persones desocupades, per mitjà de la realització d'obres o serveis d'interés general i social que possibiliten a  l'alumnat treballador la realització d'un treball que, junt amb la formació professional rebuda, millore la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral.

 

TALLERS D'OCUPACIÓ

Taller d'Ocupació Vinaròs 20: Desembre 2019 - Desembre 2020

Durant 12 mesos, 20 alumnes-treballadors majors de vint-i-cinc anys reben formació teòrico-pràctica, en les especialitats formatives Operacions auxiliars d'acabats rígids i d'urbanització (nivell 1), Paviments i obra d'urbanització (nivell 2), Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria (nivell 1) i Instal·lació i manteniments de jardins i zones verdes (nivell 2).

En aquests mesos, a més d'obtenir els certificats de professionalitat, en la pràctica executaran l'obra d'ampliació del cementiri municipal.

Taller d'Ocupació Vinaròs Renova: Desembre 2017 - Desembre 2018

 

ESCOLES D'OCUPACIÓ

Dirigit a persones desocupades amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables.

Escola d'ocupació Et Formem Vinaròs 2019-2020

Primera Etapa: Maig 2019 - Novembre 2020

  • AGAJ0108 Activitats auxiliars de floristeria (N1)
  • AGAX0208: Activitats auxiliars en agricultura (N1)

Segona Etapa: Desembre 2019 - Novembre 2020

  • AGAO0208 Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes (N2) i AGAO0308 Jardineria i restauració del paisatge (N3)
  • AGAU0108 Agricultura ecològica (N2) i AGAU0210 Gestió de la producció de llavors i plantes en viver (N3)

Escola d'ocupació Et Formem Vinaròs 2017-2019